The strangest of friends

Etelka Hertzen and the strange people of Witgenstein

These people are crazy

Gruppen prøvde seg på et ærlig snike seg innpå og drepe alle. Dette ble et: “Skyt hesten for faen og så charger vi dem” Selv om Etelka og Ernst kunne brife med fireballs og windblast så holdt det ikke. Etelka Hertzen er død, men snodig nok så fikk Ernst Heidlemann reise fra stedet.

Så kom turen til Wittgendorf, og Castle Wittgenstein. Her traff de noen koselige tiggere
beggars.PNG

og Lady Margritte
Lady_Magritte.PNG

Comments

fylleangst

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.