The strangest of friends

Barren Hills

Inn i det ukjent og tilbake

Dato xxx- xxx

library_map.PNG

Vi rodde oppover elva i kano og rusla opp til Devil’s Bowl. Krateret var fylt med vann og der ramla vi rundt langs vannkanten og gløtta ned i vannet, så noen fotspor og møtte en dævv dame som ville at vi skulle gravlegge beina hennes. Jaggu viste det seg ikke at hun hadde flere dævve venner som også måtte gravlegges, så vi hakket istykker skjellettene deres og gravla de. Der fant vi også enda en stav lik de vi fant i ghoul-biblioteket.

I tilegg kom det en scaven-gjeng som ville ha juling. Det fikk de.

Til alles glede fant vi igjen de utstoppede dyrene våre, så vi er alle samlet igjen!

Vi reiste så ned Reik til ghoul-biblioteket.

Comments

fylleangst

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.